T: 06 146 64 017

Keuring Elektrische installatie | NEN 3140

afbeeldingen 327

Iedere ondernemer heeft de beschikking over een elektrische installatie in zijn bedrijfspand. De Arbo-wet verplicht de werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is een veilige situatie te waarborgen. NEN3140 Specialisten kan u behulpzaam zijn om aan alle regels te voldoen.

Veiligheid

Uw installatie moet voldoen aan de norm NEN 3140. in deze norm wordt de bedrijfsvoering van elektrische installaties geregeld. U moet zorgen, dat de veiligheid van de elektrische installatie gewaarborgd wordt. De norm gaat over verantwoordelijkheden en controles. Zo moet uw installatie worden geplaatst onder de verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke. Ook moet elke installatie periodiek worden geinspecteerd.

Het wettelijk kader

In de pagina “Wettelijk Kader” hebben wij geprobeerd uit te leggen wat de wetgever van u als werkgever of als installatieverantwoordelijke verwacht. Welke regelgeving en wetgeving zijn voor u van belang? Hoe verhouden de verschillende regelgevingen zich tot elkaar?

De rapportage

Uiteraard moet u aan de bevoegde instanties kunnen overleggen dat u alles in het werk heeft gesteld om uw installatie veilig te houden. De basis hiervoor is natuurlijk een inspectierapport dat u kunt overleggen bij controles en eventuele aanspraken (aansprakelijkheid, schade etc.)

 

 

Projecten

zwr-manage
Project: ZWR mamage Locatie: Genemuiden
project-rexel-doetinchem
Project: Rexel Locatie: Doetinchem
Klik hier om de voorbereidingen/algemene voorwaarde te lezen

Hoofdvestiging:                     

NEN3140 Specialisten             
Tuinstraat 18               
7731 GR Ommen  

   

KvK 30249262 l BTW NL002006648B89